100.000 flygtninge får konsekvenser for velfærden ifølge KL


100.000 flygtninge får konsekvenser for velfærden ifølge KL