Biden: Det er en trist dag for USA


Biden: Det er en trist dag for USA