Omfattende strømsvigt skaber landsdækkende forsinkelser i togtrafikken


Omfattende strømsvigt skaber landsdækkende forsinkelser i togtrafikken