Profil


Radio Kultur er en kulturel radio med samfundsdebat. Radio Kultur har hjemsted i Frederiksberg Kommune og har til formål at lave
  1. 1) Radioprogrammer for og af mindretalsgrupper, herunder især arabisksprogede, men også fransk og engelsksprogede.
  2. 2) Lokale debatudsendelser (på dansk, arabisk, fransk og engelsk).
  3. 3) Spille musik af fremmede fransk og orientalsk oprindelse.
  4. 4) Understøtning af fremmedsprogede lokale kulturbegivenheder for derigennem at styrke de kulturelle bånd mellem danskere og fremmedsprogede samt at fremme integrationen af fremmedsprogede i Frederiksberg kommune.
Radiokultur.dk er finansieret af Foreningen Radio Kultur og skal udvide interessefeltet for ovennævnte formål med tilføjelse af en række interaktive brugerorienterede servicefunktioner, herunder debatsiden. God fornøjelse.